Život farnosti

V levém sloupci vyberte, co Vás zajímá.

Články, reportáže, ...      Farní rada      Úklid kostela

--------------------------------------------------------------

Zde Vás budeme informovat o dění ve farnosti. Naleznete zde praktické informace i zajímavé články a reporáže farníků z různých poutí, cest a setkání.