Úklid kapliček

Kaplička č. - úklid zajišťuje 

1. Anna Doubková 

2. Rodina Makariusova 

3. Marie Badinová 

4. Rodina Veselých 

5. Libuše Štěpanovská 

6. Petr a Lucie Jelínkovi 

7. Rodina Pecinova 

8. Rodina Jelínkova 

9. Anna Zemková 

10. ministranti 

11. Rodina Pavlíkova 

12. Rodina Kabelkova 

13. Anna Jakubů 

14. Rodina Jelínkova