Zápis z Farní patorační rady ze dne 20. 2. 2024

22.04.2024

Zápis se setkání pastorační rady 20.2.2024

Účast: všichni kromě p. Kloudové a pana J. Černého – omluveni

Program:

 • Zhodnocení úkolů z minulé PR podle jednotlivých bodů
 • Hospodaření farnosti v r 2023, příjmy a výdaje (výdaje ještě nejsou uzavřené, chybí vyúčtování elektřiny a plynu)
 • Zajištění výzdoby na slavnost Těla a Krve Páně a na 1. sv. přijímání (zajistí p. Procházka s p. M. Navrátilem)
 • Farnost se zapojuje do Noci kostelů 7.6. s programem:
 • koncert ZUŠ Ivančice
 • p. Zimmermann – přednáška o ivančických kaplích
 • vystoupení ivančické scholy
 • mše sv.
 • Dny Evropského kulturního dědictví – otevřen bude farní kostel, kaple Nejsvětější Trojice a sv. Jakub
 • Velikonoční tvoření pro děti – Květná sobota
 • Květná neděle – křížová cesta ke sv. Jakubu odpoledne
 • Velký pátek – v 10 hod křížová cesta rodin s dětmi
 • Květná neděle – po mši sv. prodej buchet a kraslic a 18.5.-19.5. během chřest. slavností stánek Mary's Meals prodejem, výtěžek z obou akcí na stravu dětí v Africe
 • Oprava kostela
 • farníci, muži přislíbili pomocné a úklidové práce
 • projednána problematika místních a zahraničních grantů
 • projednána nabídka získání grantů prostřednictvím p Kamila Beránka
 • opravu bude zřejmě nutné rozložit na několik let
 • Projednána problematika farních investic a jejich budoucích výnosů
 • Pouť ke sv. Peregrinu 1.5. do farnosti Ořechov
 • Nabídka pouti ke sv. Floriánu 5.5. do farnosti Mor. Krumlov
 • Žádost o táboření ve stanu na farní zahradě
 • Zpřístupnění ivančických kaplí a jejich stav, zvl. zhoršený stav letkovické kaple sv. Jana Nepomuckého
 • Různé
 • Další setkaní přibližně za dva měsíce

Zapsal: P. Miroslav Kazík