Úklid kapliček křížové cesty ke sv. Jakubu

Kaplička č. Úklid zajišťuje
1. Anna Doubková
2. Rodina Makariusova
3. Marie Badinová
4. Rodina Veselých
5. Libuše Štěpanovská
6. Petr a Lucie Jelínkovi
7. Rodina Pecinova
8. Rodina Jelínkova
9. Anna Zemková
10. ministranti
11. Rodina Pavlíkova   
12. Rodina Kabelkova
13. Anna Jakubů
14. Rodina Jelínkova