Rozpis služeb lektorů 19.5. - 28.6. 2019 v souboru *.xlsx

 

Rozpis služeb lektorů 26.6. - 15.8. 2019 v souboru *.xlsx

 

       Rozpis služeb lektorů od 19.5 - 28.6. 2019
               
      DATUM          Mše sv. v 7.00 hodin          Mše sv. v 9.00 hodin
19.5.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
5. neděle velikonoční   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   TOMÁŠ BALÍK
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   PAVEL BALÍK
26.5.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
6. neděle velikonoční   KAREL JELÍNEK   MARTINA SACHSOVÁ
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   DUŠAN BADIN
30.5.2019 ČTVRTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost     STANISLAV FILÁK      
Nanebevstoupení Páně 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      PETR JUŘENA      
2.6.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
7. neděle velikonoční   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   JAKUB ŘEHÁK
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      KAREL JELÍNEK   VLADIMÍR ČERNÝ
9.6.2019 NEDĚLE 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Seslání Ducha   JAN JELÍNEK   LUCIE JELÍNKOVÁ
Svatého / Boží hod 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
svatodušní     Cyklus C   KAREL JELÍNEK   PETR JELÍNEK
16.6.2019 NEDĚLĚ 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Nejsvětější    VLADIMÍRA FRANTOVÁ   TOMÁŠ BALÍK
Trojice   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
Cyklus C     JAN JELÍNEK   PAVEL BALÍK
20.6.2019 ČTVRTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Těla a Krve   TOMÁŠ PAVLÍK      
Páně (Boží tělo) 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
Cyklus C     PETR JUŘENA      
23.6.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
12. neděle v mezidobí   JAN JELÍNEK   MARTINA SACHSOVÁ
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      KAREL JELÍNEK   STANISLAV FILÁK
24.6.2019 PONDĚLÍ 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Narození   JAKUB ŘEHÁK      
sv. Jana Křtitele 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      VLADIMÍR ČERNÝ      
28.6.2019 PÁTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Nejsvětějšího    TOMÁŠ PAVLÍK      
Srdce Ježíšova 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      DUŠAN BADIN      

 

 

 

       Rozpis služeb lektorů od 29.6. - 15.8. 2019
               
      DATUM          Mše sv. v 7.00 hodin          Mše sv. v 9.00 hodin
29.6.2019 SOBOTA 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost sv. Petra a   PETR JUŘENA      
Pavla, apoštolů 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      PAVEL BALÍK      
30.6.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
13. neděle v mezidobí   KAREL JELÍNEK   LUCIE JELÍNKOVÁ
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   PETR JELÍNEK
5.7.2019 PÁTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost sv. Cyrila a   DUŠAN BADIN      
Metoděje, hl. patronů 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
Moravy          STANISLAV FILÁK      
7.7.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
14. neděle v mezidobí   KAREL JELÍNEK   MARTINA SACHSOVÁ
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   TOMÁŠ BALÍK
14.7.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
15. neděle v mezidobí   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   VLADIMÍR ČERNÝ
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      KAREL JELÍNEK   TOMÁŠ PAVLÍK
21.7.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
16. neděle v mezidobí   JAN JELÍNEK   LUCIE JELÍNKOVÁ
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      KAREL JELÍNEK   PETR JELÍNEK
28.7.2019 POUŤ 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ   poutní mše sv. v 10,00 hod.
IVANČICKÁ POUŤ   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   MARTINA SACHSOVÁ
sv. Jakub   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ   poutní mše sv. v 10,00 hod.
Cyklus C     JAN JELÍNEK   JAKUB ŘEHÁK
4.8.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
18. neděle v mezidobí   KAREL JELÍNEK   DUŠAN BADIN
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   STANISLAV FILÁK
11.8.2019   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
19. neděle v mezidobí   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   VLADIMÍR ČERNÝ
Cyklus C   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   PETR JUŘENA
15.8.2019 ČTVRTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Nanebevzetí   TOMÁŠ BALÍK      
Panny Marie 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      PAVEL BALÍK