Připravované akce

 

FARNÍ DEN 16. 9.

 

Zveme Vás na farní den, který se koná v neděli 16. 9.   

 

Program:    -  v 9 hodin mše svatá

                 - v 15:00 prezentace a projekce fotek z pouti do Francie   

         - odpoledne výtvarná dílna pro děti

         - zajištěno občerstvení i hudební doprovod

 

Všichni jste srdečně zváni!