Pastorační farní rada

Členové Pastorační farní rady jmenované 8. 10. 2023:

P. Miroslav Kazík
Černý Jan
Dvořáková Radka
Jelínek Jan
Jelínek Petr
Kloudová Katarína
Navrátil Martin
Procházka Josef
Saxová Pavla
Žáková Lucia