Aktuální pořad bohoslužeb

 
 

FARNOST IVANČICE – POŘAD BOHOSLUŽEB

41. týden 2018

Den

Liturgická oslava

Čas

Místo

Mešní úmysl

Neděle 7.10.

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:00

Ivančice

Za Jaromíra Třísku, oboje rodiče, živou a + rodinu 

9:00

Ivančice

Na poděkování za úrodu

11:00

Řeznovice

Za Lubomíra Rottera, manželku, rodiče Rotterovy a Fialovy a přízeň

Pondělí 8.10.

 

7:30

Ivančice

Za dary Ducha Sv.                                                                                 

Úterý 9.10.

 

 

Ivančice

8:00hod sv. růženec. Mše sv. tento den NEBUDE

Středa 10.10.

 

18:00

Ivančice

bohoslužba slova

Čtvrtek 11.10.

 

18:00

Ivančice

Za Andělu Muzikářovou

Pátek 12.10.

 

7:30

Ivančice

 

18:00

Ivančice

 

Sobota13.10.

 

7:30

Ivančice

Za  Václava Čudána a živou a + rodinu                 

18:00

Budkovice

 

Neděle 14.10.

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:00

Ivančice

Za farníky 

9:00

Ivančice

Za Jana Haičmana a živou rodinu                                                                       

11:00

Řeznovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNOST IVANČICE A ŘEZNOVICE -  POŘAD BOHOSLUŽEB 

  14. 10.  - 21. 10. 2018                     

Liturgická oslava

Čas

Místo

Mešní úmysl

 

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:00

Ivančice

Za farníky

 

9:00

Ivančice

Za Jana Haičmana a živou rodinu                                                                       

 

11:00

Řeznovice

 

 

 

7:30

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                  

 

 

8:00

Ivančice

Sv. růženec

 

 

18:00

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                  

 

 

18:00

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                  

 

 

18:00

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                   

 

 

7:30

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                  

 

18:00

Polánka

Bohoslužba slova                                                                                                                  

 

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Ivančice

Za farníky

 

11:00

Řeznovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNOST IVANČICE A ŘEZNOVICE -  POŘAD BOHOSLUŽEB 

  21. 10.  - 28. 10. 2018                     

Liturgická oslava

Čas

Místo

Mešní úmysl

 

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Ivančice

Za farníky

 

11:00

Řeznovice

 

 

 

 

7:30

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                  

 

 

8:00

Ivančice

Sv. růženec

 

 

18:00

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                  

 

 

18:00

Ivančice

Bohoslužba slova                                                                                                                   

 

 

18:00

Ivančice

Za duše v očistci

 

 

7:30

Ivančice

Za farníky

 

15:00

Budkovice

Modlitby na hřbitově za zemřelé    

 

16:00

Polánka

Modlitby na hřbitově za zemřelé    

 

18:00

Biskoupky

Mše svatá za…

 

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:00

Ivančice

Za duše v očistci

 

9:00

Ivančice

Za Josefa Smejkala, manželku, syna a duše v očistci

 

11:00

Řeznovice

Za oboje rodiče, děti, vnuka, pravnuka, pomoc Ducha Sv. rodině, za  Václava  a za rodiče postižené Anežky

 

14:00

Řeznovice

Modlitby na hřbitově za zemřelé

 

15:00

Ivančice

Modlitby na hřbitově za zemřelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARNOST IVANČICE A ŘEZNOVICE -  POŘAD BOHOSLUŽEB 

  28. 10.  - 4. 11. 2018                     

Liturgická oslava

Čas

Místo

Mešní úmysl

 

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:00

Ivančice

Za duše v očistci

 

9:00

Ivančice

Za Josefa Smejkala, manželku, syna a duše v očistci

 

11:00

Řeznovice

Za oboje rodiče, děti, vnuka, pravnuka, pomoc Ducha Sv. rodině, za  Václava  a za rodiče postižené Anežky

 

14:00

Řeznovice

Modlitby na hřbitově za zemřelé

 

15:00

Ivančice

Modlitby na hřbitově za zemřelé

 

 

7:30

Ivančice

Za dary Ducha Sv.

 

 

10:00

Ivančice penzion

 

 

 

18:00

Ivančice

Za farníky

 

Slavnost všech svatých

17:00

Řeznovice

 

 

18:00

Ivančice

Za živou a + rodinu Saxovou a duše v očistci

 

Památka všech věrných zemřelých

7:30

Ivančice

Za + kněze a biskupy dieceze                         

 

17:00

Řeznovice

Na úmysl Sv. Otce

 

18:00

Ivančice

Za živou a + rodinu a duše v očistci      

 

 

7:30

Ivančice

Za Karla Saxe, živou a + rodinu a duše v očistci

 

31. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:00

Ivančice

Za + kněze farnosti Ivančice a Řeznovice

 

9:00

Ivančice

Za manželku a snachu Doubravovy

 

11:00

Řeznovice