Aktuality

22.10.2017 19:09

Táborák na farní zahradě 26. 10.

Pokud bude příznivé počasí, uskuteční se na farní zahradě ve čtvrtek 26. 10. táborák. Mše sv. by bylo o hodinu dříve, tedy v 17h. Pokud bude počasí špatné, bude mše sv. v 18h.

—————

16.10.2017 11:48

Fotky z biřmování

Prohlédněte si fotky z biřmování ze 30. 9. 2017. Mockrát za ně děkujeme Radce Dvořákové.

—————

16.10.2017 11:33

Přednáška Marka Váchy z Noci kostelů

Nabízíme k přečtení opis přednášky Marka Orka Váchy na téma "Kdo je Bůh?", kterou přednesl 9. 6. 2017 v Lechovicích při příležitosti Noci kostelů.   Otec Marek Vácha si vybral snad nejtěžší možné téma. Nabízí spoustu zajímavých myšlenek a pohledů. Proč považuji přednášku za tak důležitou? Snad...

—————

03.09.2017 20:30

Svátost smíření

Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou.

—————

03.09.2017 20:26

Pobožnost u Starohorské kapličky

V neděli 10. září bude pobožnost u Starohorské kapličky ve 14:30 hodin.

—————

03.09.2017 20:19

Mimořádný pořad bohoslužeb v obodbí 7. - 16. září

Od čtvrtku 7. 9. do soboty 16. 9. budou bohoslužby slova. V neděli 10. 9. bude v Ivančicích pouze mše sv. v 9 hodin. (Nebude mše vs. v Ivančicích v 7 hodin a nebude mše sv. v 11 hodin v Řeznovicích. Místo toho bude poutní mše sv. v Polance v 11 hodin. Latinská mše sv. v 9 hodin v Řeznovicích...

—————

03.09.2017 20:17

Rozvrh náboženství 2017/2018

Rozvrh náboženství pro čkolní rok 2017 / 2018 naleznete zde. Vyuka začíná ve středu 13. září.

—————

03.09.2017 19:48

Dny evropského kulturního dědictví - zajištění dozoru v kostelích

Prosím dobrovolníky o zajištění dozoru v rámci Dnů evropského kulturního dědictví ve farním kostele, kapli sv. Jakuba, Nejsvětější Trojice a kostela v Řeznovicích. Termín je sobota 9. 9. a neděle 10. 9. vždy v čase 13 - 17h. V kostele za lavicemi je možnost se zapsat na jednotlivé služby. Za vaši...

—————

03.09.2017 19:46

Zkoušky scholy

Zkoušky scholy budou každý patek v 19h na faře.

—————

03.09.2017 19:42

Pozvánka na koncert

Zveme Vás na koncert chrámového sboru Ivančice pod vedením Tomáše Pavlíka a evangelického sboru Silůvky pod vedením Martiny Matuškové. Koncert se uskuteční ve farním kostele s sobotu 9. záží v 16 hodin.

—————