Aktuality

20.04.2013 21:41

Přihláška na farní tábor Brtnice 2013

Zde si můžete stáhnout přihlášku na farní tábor v Brtnici, který se bude konat 9. - 17. srpna 2013. Bližší informace u Gabriely Sklenské, tel: 603 475 776 nebo na e-mailu gabrielasklenska@seznam.cz. Fotky z loňského tábora si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

—————

11.04.2013 08:27

Fotky z pouti do Slavkovic

A je tu další várka fotografií, tentokrát z farní pouti do Slavkovic, která se konala v neděli 7.4. Za fotky díky Radce Dvořákové a Stáně Matušinové!

—————

10.04.2013 21:39

Fotky ze svěcení vína

Dne 31.3. proběhlo na faře setkání farníků s ochutnávkou posvěcených vín. Za fotky, které vystihují přátelskou atmosféru, děkujeme Radce Dvořákové. Prohlédnout si je můžete zde. Ale kde se tam vzala ta kofola...?  :-)

—————

08.04.2013 11:37

Pouť na Velehrad 8. května

Dne 8. května 2013 se uskuteční pouť Rosického děkanátu na Velehrad. Zájemci se mohou zapsat do seznamu v kostele za lavicemi. Z Ivančic bude vypraven autobus. Všichni jste srdečně zváni.

—————

03.04.2013 22:53

Rozpis lužeb lektorů

Do rubriky Život farnosti byla přidána sekce "Rozpis služeb lektorů". Zde jsou uvedeni lektoři, kteří čtou první a druhé čtení při nedělních bohoslužbách. Všem lektorům Pán Bůh zaplať za jejich službu.

—————

24.03.2013 19:41

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2013

Farnost / Den Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle Velikonoční pondělí Ivančice 19.00 19.00 21.00 7.00,...

—————

20.03.2013 22:53

Fotky z postní duchovní obnovy

Děkujeme Petrovi Jelínkovi za fotky z letošní postní duchovní obnovy.

—————

17.03.2013 12:22

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

V sobotu 23.3. proběhne diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Mládež z naší farnosti pojede na setkání vlakem, který odjíždí v 7.16 hod z "velkého" nádraží. Sraz na nádraží je v 7.10h. Více informací naleznete zde.

—————

13.03.2013 20:07

Habemus papam! - Máme papeže!

Ve středu 13.3. 2013 v 19.07 hodin z komínu Sixtinské kaple vyšel bílý kouř, který oznamuje, že byl zvolen nový papež. Od úterý volilo nového sv. Otce 115 kardinálů a nyní již známe jeho jméno. V pořadí 226. papež katolické církve je argentinský jezuita Jorge Mario Bergoglio. Bude užívat jméno...

—————

11.03.2013 14:06

Postní duchovní obnova

V sobotu 16. března se uskuteční ve farním kostele Postní duchovní obnova na téma Rok víry a Eucharistie, kterou povede trvalý jáhen Ladislav Kinc.   Návrh programu duchovní obnovy:   7h - rozjímání, biblický sv. růženec 7.30h - mše svatá 9h - hlavní pravdy víry 10h - Katechismus a...

—————