Aktuality

17.01.2022 11:51

Fotky ze Tříkrálové sbírky

Prohlédněte si fotky ze Tříkrálové sbírky. Děukeme za ně Radce Dvořákové.

—————

06.01.2022 09:30

Tříkrálová sbírka

V sobotu 8. 1. se v Ivančicích koná Tříkrálová sbírka. Koledníci se sejdou před 9h ve vstupní části městského úřadu. V 9 hodin dostanou požehnání od p. faráře. Všem koledníkům i dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

—————

30.12.2021 22:06

Fotky z Vánoc

Podívejte se na krásné fotky Radyk Dvořákové z 1. a 2. svátku vánočního.

—————

27.12.2021 11:00

Fotky z adventu a Vánoc

Děkujeme Radce Dvořákové za nádherné fotky ze 4. nděle adventní a půlnošní mše sv.

—————

22.12.2021 20:35

Fotky ze 3. adventní neděle

Děkujeme Radce Dvořákové za krásné fotky ze 3. adventní neděle.

—————

07.12.2021 16:29

Změna v úklidové skupině

Úklidová skupina č. 9 byla z důvodu odchodu a nemoci některých členů zrušena. Zbylá část skupiny byla přidělena ke skupině č. 13, která měla nejméně členů. Aktualizované informace najdete zde. Za Vaši službu upřímné Pán Bůh zaplať.

—————

26.11.2021 13:40

Informace o synodálním procesu ve farnosti

Vážení farníci,   jako odpověď na výzvu papeže Františka se i naše farnost zapojila do synodálního procesu. Na základě doporučených postupů vznikly ve farnosti tři synodální skupiny. Členové jednotlivých skupin jsou (tyto informace se ještě mohou měnit):   1) Badin Dušan, Dvořáková Radka,...

—————

25.11.2021 07:51

Nechejte se prosím očkovat!

P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr., kněz, lékař, nemocniční kaplan a vysokoškolský pedagog, připravil krátký a jednoduchý přehled důvodů, proč se nechat očkovat. Celý článek přinášíme zde.

—————

18.11.2021 14:12

Synoda v církvi a naší farnosti

Drazí farníci, rád bych Vás informoval o synodálním procesu, který se na impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků rozbíhá v celé církvi. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jako Boží lid jdeme společně ke stejnému cíli. Hlavním účelem synody je to, abychom my všichni...

—————

22.10.2021 11:32

Termíny modliteb na hřbitově

Termíny modliteb na hřitově za zemřelé, tzv. "dušičky" jsou: Budkovice - 30. 10. ve 14 hodin Polánka - 30. 10. v 15 hodin Řeznovice 31. 10. ve 14 hodin Ivančice 31.10. v 15 hodin

—————