Aktuality

24.01.2024 09:45

POZVÁNKA - postní duchovní obnova v Rosicích

ŘK farnost sv. Martina v Rosicích zve na postní duchovní obnovu KŘÍŽ A RADOSNÁ ZVĚST vedenou PhLic. Kateřinou Lachmanovou, ThD. Uskuteční se 16. března 2024 v 9 - 12h v sále Zámeckéhjo kulturního cestra.   Pozvánka a celý program ZDE

—————

31.12.2023 10:10

Promluva v den Narození Páně 25.12.2023, Neslovice - děkan Koutný F.

Děkujeme p. MUDr. Františku Matušinovi za poskytnutí promluvy otce Koutného. Ke stažení ZDE.

—————

25.12.2023 18:14

Od Marka Váchy nejen studentům 3. lékařské fakulty

Na opakovanou žádost MUDr. Františka Matušiny jsem článek otce Marka Váchy z farních webových stránek odstranil.   Patrik Feith, administrátor webu   Článek si můžete přečíst...

—————

27.11.2023 20:29

Nedělní roráty

Zveme všechny děti na nedělní roráty 3. 12. Sraz dětí bude v zimní kapli přede mší sv. Dostanou lucerničky, které ponesou k oltáři. Na všechny se těšíme.

—————

23.11.2023 10:02

Mikulášská nadílka

Zveme Vás na Mikulášskou nadílku, která se koná ve farním kostele ve středu 6. 12. po mši sv. Začátek mše sv. je v 17 hodin. Po mši sv. přijde sv. Mikuláš s anděli a rozdá dětem dárky.  Děti, které má sv. Mikuláš obdarovat, prosíme, zapište do seznamu v kostele za lavicemi. Všichni jsou...

—————

11.11.2023 20:52

Zápis ze setkání pastorační rady 8. 11. 2023

  1. Finanční hospodaření za r. 2022, příjmy a vydání   2. Situace s energiemi, nárust u plynu více než 300%, ze 40 000 Kč na 134 000 Kč /fara/   3. Nová platba za odkanalizování dešťových srážek za kostel /cca 40 000 Kč/ a za faru /cca 13 000Kč/   4. Předběžný rozpočet...

—————

18.10.2023 12:51

Čistění rýn a okapů v Budkovicích

V úterý 17.října jsme se sešly u naší kapličky v Budkovicích, a vyčistily jsme rýny, které byly zanešeny listím a větvičkami z okolních stromů. Rýny byly plné a při dešti voda ze střechy stříkala mimo odtokové rýny. Paní Knížátková přinesla rozkládací žebřík, paní Syslová potřebné...

—————

19.09.2023 19:33

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Aktuální rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2023 / 2024 nalezdete ZDE

—————

18.09.2023 20:25

Sbírka na bohoslovce 24. 9.

V neděli 24. 9. bude sbírka na bohoslovce. Za Vaši štědrost Pán Bůh zaplať.

—————

05.07.2023 20:31

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. Budkovice

Letošní svátek svatého Cyrila a Metoděje vyšel na krásnou letní středu. Slavnostně vyzdobená kaplička byla plná farníků i poutníků, z letního salesiánského tábora přišlo i 25 dětí. Mši svatou sloužil náš pan farář Miroslav Kazík, na varhany hrál Jan Černý. Po skončení mše měly  místní...

—————