Zápis ze setkání pastorační rady 8. 11. 2023

11.11.2023 20:52
  1. Finanční hospodaření za r. 2022, příjmy a vydání
  2. Situace s energiemi, nárust u plynu více než 300%, ze 40 000 Kč na 134 000 Kč /fara/
  3. Nová platba za odkanalizování dešťových srážek za kostel /cca 40 000 Kč/ a za faru /cca 13 000Kč/
  4. Předběžný rozpočet 4,6 mil.Kč, na rekonstrukci elektrických rozvodů v kostele, nové osvětlení, vytápění přímotopy
      v lavicích, ozvučení, možnosti financování
  5. Inspirace pro adventní dobu, lístečky s úkoly, Františkova cesta
  6. Mikulášská 6. 12. v 17:00 mše sv., potom příchod Mikuláše, balíčky pro děti, nahlášení počtu dětí
  7. Vánoční výzdoba, dovoz stromků asi 16. 12., zdobení 23. 12. 
  8. Instalace trvalé pokladničky pro podporu díla Mary,s Meals
  9. Prověření možnosti umístění QR kódu farního účtu na nástěnce, pro případné dary
10. Prověření možnosti vánočního konzertu se sbírkou na opr. kostela
11. Prověření možnosti veřejné sbírky na opravu kostela v Ivančicích 
12. Zhotovení adventního věnce
13. Pořádání zvláštních sbírek na opravu kostela v r. 2024
14. Tříkrálová sbírka bude 6. 1. 2024
15. Výzva pro ženy švadleny, k 90 stávajícím košilkám, ušití dalších 30 oblečení pro tříkrálové koledníky, materiál bude
       zaplacen z farního účtu
16. Pokus o obnovení setkávání mládeže v pátek, se mší sv., s promluvou zaměřenou na ně
17. Sobota před 2. nedělí adventní, roráty s účastí dětí a mládeže s lucernami
18. Informace o setkání zástupců PR s otcem biskupem
19. Různé
 
Zapsal P. Miroslav Kazík

—————

Zpět