Vládní opatření kvůli corona viru

10.10.2020 23:27

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru, udělili brněnský biskup věřícím brněnské diecéze dispens od účasti na nedělní mši sv. Dispens platí do odvolání.

   Z těchto důvodů budu mít mši sv. v neděli, tak jako na jaře, t.j. s  ministranty pouze v 9 hod. Ať nám všem tato omezení pomůžou vzbudit o to větší touhu po svátostném životě.
  
   Váš duchovní správce P. Miroslav Kazík

—————

Zpět