Tříkrálová sbírka

06.01.2022 09:30

V sobotu 8. 1. se v Ivančicích koná Tříkrálová sbírka. Koledníci se sejdou před 9h ve vstupní části městského úřadu. V 9 hodin dostanou požehnání od p. faráře. Všem koledníkům i dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

—————

Zpět