Tříkrálová sbírka - foto

14.01.2020 20:59

Děkujeme Radce Dvořákové za fotografie z Tříkrálové sbírky, která se v Ivančicích uskutečnila 11.1. Všem koledníkům i dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

—————

Zpět