Synoda v církvi a naší farnosti

18.11.2021 14:12

Drazí farníci,

rád bych Vás informoval o synodálním procesu, který se na impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků rozbíhá v celé církvi.

Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jako Boží lid jdeme společně ke stejnému cíli. Hlavním účelem synody je to, abychom my všichni objevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od října tohoto roku začíná ve všech diecézích na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Farnosti jsou vyzvány, aby vytvořily synodální farní skupiny, každá o počtu 5 – 8 členů. Každá skupinka si má vybrat jedno z předložených deseti témat a tomu se věnovat. Ze tří setkání může vzniknout závěrečný dokument, který se předá na biskupství.

Účelem celého synodálního procesu je tedy především připomenout si, jak Duch Svatý vedl církev dějinami, prožívat církev se spoluúčasti s druhými, vzájemně si naslouchat. Poznávat charismata svá i druhých, zaměřit se na společnou účast na evangelizaci a budování církve. Snažit se o správné praktiky odpovědnosti a moci v církvi, dodat věrohodnost křesťanskému společenství. Obnovit vztahy mezi křesťanskými společenstvími a ostatními sociálními skupinami (jiná vyznání, občanská společenství, …).

Pokud by Vás problematika zaujala, níže posílám odkazy na další dokumenty a informace. V případě dalších otázek či potřeby dodání podrobnějších podkladů k synodálním skupinám mě můžete kontaktovat.

S přáním všeho dobrého

 

Patrik Feith

koordinátor farní skupiny

E-mail: feithp@seznam.cz

tel: 605 298 202

 

Přílohy:

Témata a příklady otázek

Průběh synodálního procesu v ČR

Téma Synoda 2021 - 2023 na webu cirkev.cz

Pastýřský list biskupa Pavla Konzbula k synodě

Základní inofrmace a pozvání na společnou cestu

 

 

—————

Zpět