Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. Budkovice

05.07.2023 20:31
Letošní svátek svatého Cyrila a Metoděje vyšel na krásnou letní středu. Slavnostně vyzdobená kaplička byla plná farníků i poutníků, z letního salesiánského tábora přišlo i 25 dětí. Mši svatou sloužil náš pan farář Miroslav Kazík, na varhany hrál Jan Černý. Po skončení mše měly  místní farnice nachystané drobné občerstvení, které v tomto parném dopoledni všichni uvítali.
 
Za květinovou výzdobu děkujeme paní Večeřové, a za nové oltářní ubrusy paní Pomykalové. Fotila Bára Kršková. (Text Vlaďka Frantová)

 

—————

Zpět