Sdělení pro farníky od otce Miroslava - neděle 8.11.

07.11.2020 13:12
Milí farníci,
 
   doba bez veřejného slavení bohoslužeb pokračuje. Také příští týden budu sloužit  mše sv. soukromě. Je to doba, která nás má vést k samostatné víře, která nestojí a nepadá podle toho, jak  je tomu u ostatních. Základem naší péče o svoji víru je osobní modlitba. Já sám poznávám, že se musím modlit, ať jsem sám nebo ne. A je to také doba, která nám dává příležitost vnitřního ztišení. Jen v tichu jsme schopni nalézat Boha. Kéž se vám to daří.
 
S požehnáním
P. Miroslav Kazík

—————

Zpět