Prezentace nejstarší dochované městské knihy: Kniha pamětí a kšaftů

24.07.2022 20:42
 
V neděli 31. 7. ve 14:30  proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích prezentace nejstarší dochované městské knihy: Kniha pamětí a kšaftů, která se začala psát 4. listopadu 1442. Text knihy byl přeložen do současné češtiny a stal se tak přístupným široké veřejnosti. Kniha zaznamenává  ponejvíce místní události té doby a majetkově právní změny za přibližně jedno století.
   Jedná se tedy o pozdní gotiku a začátek renesance.
Program:
 
1. Varhanní vstup
2. Úvodní slovo místostarosty, důvody vzniku překladu, představení autorů
3. Varhanní skladba
4. Historický vhled do doby 15. a 16. stol.
5. Varhanní skladba
6. 1. čtení - ukázka původního textu a překladu
7. Varhanní skladba
8. 2. čtení
9. Varhanní skladba
10. Závěrečné shrnutí
11. Závěrečná varhanní skladba
 
Varhanní doprovod: Dómský varhaník Petr Kolář
Všichi jste srddečně zváni.

 

—————

Zpět