Křížová cesta ke sv. Jakubu

12.03.2015 15:51

V případě příznivého počasí se v neděli 15.3. uskuteční pobožnost křížové cesty ke sv. Jakubu. Začátek je u 1. zastavení ve 14.30h. Pobožnost povedou děti z naší farnosti. (PF)

—————

Zpět