Farní pouť do Sloupu v Moravském Krasu 5.9.

19.09.2013 21:29
Srdečně zveme na farní pouť do Sloupu v Moravském Krasu, která se uskuteční v sobotu 5.října.
 
Program: v 9 hodin mše sv. následuje prohlídka poutního kostela, společný oběd a návštěva punkevních jeskyní. Na zpáteční cestě zastávka ve Křtinách.
 
Cena pro dospělého cca 250,-Kč. Přihlášení na seznamu v kostele.

—————

Zpět