Koronavirus a modlitba

 
17.10.
 
 
 
Níže najdete modlitby a další nejen duchovní věci pro dnešní nelehkou dobu.
 
29.4.
 
13.4.
 
 
11.4.
 
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů
 
Milí věřící, bratři a sestry,
až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku - slavení Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domovů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých.
Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
Z celého srdce Vám žehnáme.
 
Čeští a moravští biskupové
______________________________________________________________
 
 
3. dubna 2020
 
10.4.
 
 
7.4.
 
TV Noe denně v 7:00 přenáší mši sv. slouženou papežem Františkem.
 
 
 
31.3.
 
Korunka k Božímu Milosrdenství
 

modlí se na obyčejném růženci: na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria…, Věřím v Boha…

 

na zrnkách Otčenáše: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

 

na zrnkách Zdrávasu: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu.

 

na zakončení (třikrát): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

 

Přislíbení jsou pěkně zpracována a uvedena na stránkách farnosti Vlachova Březí.

 
27.3.
 
Doplnění výše uvedeného článku:

Obvyklé základní dispozice pro získání plnomocných odpustků jsou stejné -

1) nemít zalíbení žádném (ani lehkém) hříchu (tj. snažit se s ním bojovat)

2) svatá zpověď  - asi 14 dní u běžně praktikujícího před nebo po získávání  pln. odp.

3) svaté přijímání ten den

4) nějaká modlitba na úmysly Svatého otce

Svatá zpověď se v současné situaci může nahradit zpytováním, lítostí, skutečným předsevzetím se napravit a odprošením Pána Boha v duchu.

Svaté přijímání lze teď nahradit duchovním svatým přijímáním.

U obojího pak je třeba mít předsevzetí, že to skutečně doplním dodatečně, jakmile to bude zase normálně možné.

Plnomocné odpustky lze také každý den obětovat za nějakou duši v očistci.

 

24.3.
 
 
 
 
 
 
(pozn. společné modlení některých novén už probíhá, ale je možné se připojit kdykoli a také je soukromě kdykoli opakovat)
 
- Nové
 
a na závěr pro potěchu ducha:
 
 
 
   
----------------------------------------------------------------
A několik ftípků na závěr:
 
 
 
Trocha koromuziky :)
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
 
_______________________________________________________
________________________________________________________
 
                Je to skutečně náhoda???!
___________________________________________________________________
________________________________________________________
 
- Mami, děti se mně smějí, že mám koronavirus!
- Vykašli se na ně.
:)
 
________________________________________________________
____________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
____________________________________________________________
 

 
____________________________________________________________