2017

Návštěva sv. Mikuláše 6. 12. (foto Radka Dvořáková)

 

Narozeniny p. faráře 7. 10. (foto Radka Dvořáková)

 

Biřmování 30. 9. (foto Radka Dvořáková)

 

Farní tábor 2017

 

Noc kostelů 9.6. (foto Radka Dvořáková)

 

Pouť na Křemešník (foto Radka Dvořáková)

 

Pouť do Ořechova 8.5. (foto Radka Dvořáková)

 

Den matek 9.5. (foto Radka Dvořáková)

 

Velikonoční dílnička (foto Radka Dvořáková)

 

Valentýnská dílnička (foto Radka Dvořáková)

 

Tříkrálová sbírka 7.1. (foto Radka Dvořáková)