2014

Ekumenická bohoslužba 25.1. (foto Radka Dvořáková)

 

Tříkrálový koncert Budkovice 11.1. (foto Dušan Badin)

 

Tříkrálová sbírka 10.1. (foto Radka Dvořáková)

 

Vánoční dílnička 20.12. (foto Radka Dvořáková)

 

Adventní duchovní obnova 6.12. (foto Radka Dvořáková)

 

Návštěva sv. Mikuláše 5.12. (foto Radka Dvořáková a Petr Jelínek)

 

Děkování za úrodu 5.10.  (foto Blanka Dostálová)

 

Video ze zpívání na víkendovém pobytu

 

Víkendový pobyt dětí na faře v M. Krumlově (foto Gabriela Sklenská a kolektiv)

 

Farní den 14.9. (foto Radka Dvořáková)

 

Video z farního tábora v Bedřichově

 

Farní tábor Bedřichov 9.8.-16.8. (foto Gabriela Sklenská a kolektiv)

 

1. svaté přijímání 1.června (foto Radka Dvořáková)

 

Velkopáteční tvořivá dílna 18.4. (foto Radka Dvořáková)

 

Křížová cesta ke sv. Jakubu 13.4. (foto Radka Dvořáková)

 

Ekumenická bohoslužba 2.2. (foto Petr Jelínek a Radka Dvořáková)

 

Tříkrálová sbírka 11.1. (foto Radka Dvořáková)