Archiv článků

26.05.2022 18:18

Fotky z Velikonoc

Děkujeme Radce Dvořákové za krásné foty z letošních Velikonoc.

—————

04.05.2022 21:13

Setkání farní pastorační rady 3. 5.

Dne 3. 5. 2022 se setkala farní pastorační rada. Radě předsedal otec Miroslav a dále byli přítomní: Vladimír Černý, Radka Dvořáková, Petr Jelínek, Petr Juřena, Tomáš Pavlík, Karel Sax, Gabriela Sklenská a jako hosté Dušan Badin a Patrik Feith.   Na radě se probíraly plánované akce, návrhy a...

—————

02.04.2022 15:45

Fotky z kostela v lednu

Přinášíme fotky z lednových mší sv. a z kostela od Radky Dvořákové, které za ně děkujeme.

—————

17.01.2022 11:51

Fotky ze Tříkrálové sbírky

Prohlédněte si fotky ze Tříkrálové sbírky. Děukeme za ně Radce Dvořákové.

—————

06.01.2022 09:30

Tříkrálová sbírka

V sobotu 8. 1. se v Ivančicích koná Tříkrálová sbírka. Koledníci se sejdou před 9h ve vstupní části městského úřadu. V 9 hodin dostanou požehnání od p. faráře. Všem koledníkům i dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

—————

30.12.2021 22:06

Fotky z Vánoc

Podívejte se na krásné fotky Radyk Dvořákové z 1. a 2. svátku vánočního.

—————

27.12.2021 11:00

Fotky z adventu a Vánoc

Děkujeme Radce Dvořákové za nádherné fotky ze 4. nděle adventní a půlnošní mše sv.

—————

22.12.2021 20:35

Fotky ze 3. adventní neděle

Děkujeme Radce Dvořákové za krásné fotky ze 3. adventní neděle.

—————

07.12.2021 16:29

Změna v úklidové skupině

Úklidová skupina č. 9 byla z důvodu odchodu a nemoci některých členů zrušena. Zbylá část skupiny byla přidělena ke skupině č. 13, která měla nejméně členů. Aktualizované informace najdete zde. Za Vaši službu upřímné Pán Bůh zaplať.

—————

26.11.2021 13:40

Informace o synodálním procesu ve farnosti

Vážení farníci,   jako odpověď na výzvu papeže Františka se i naše farnost zapojila do synodálního procesu. Na základě doporučených postupů vznikly ve farnosti tři synodální skupiny. Členové jednotlivých skupin jsou (tyto informace se ještě mohou měnit):   1) Badin Dušan, Dvořáková Radka,...

—————