Aktuality

22.08.2016 10:48

Aktualizovaný seznam knih

Dne 20. 8. byl aktualizovaný seznam knih ve farní knihovně. Najdete zde opravdu zajímavé tituly,...

—————

27.06.2016 13:14

Táborák na farní zahradě

Ve čtvrtek 30.6. se po večerní mši sv., která bude v 17 hodin uskuteční na farní zahradě táborák k...

—————

27.06.2016 13:09

Fotky z prvního sv. přijímání

Přinášíme fotky z prvního sv. přijímání, které se uskutečnilo 29.5.2016 v našem farním chrámu. Za...

—————

22.06.2016 07:56

Farní letní tábor

Zveme všechny děti na tradiční farní tábor, který se letos bude konat v týdnu od 16.7. do...

—————

22.05.2016 18:11

Fotky z poutě do Znojma

Děkujeme Petrovi Jelínkovi za krásné fotky z pouti ke Svaté bráně do Znojma, která se uskutečnila...

—————

12.05.2016 15:53

Aktualizace farní kroniky a knihovny

Děkujeme Radce Dvořákové za doplnění farní kroniky za rok 2015 a za aktualizaci seznamu knih ve...

—————

09.05.2016 20:08

Sbírka na Charitu ČR

Na něděli 15.5. je vyhlášena sbírka na Charitu ČR. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

—————

09.05.2016 20:07

Žehnání motocyklů a motorkářům

V sobotu 14.5. bude v 10 hodin u Besedního domu žehnání motocyklů a požehnání motorkářům.

—————

09.05.2016 20:01

Májové pobožnosti v kaplích

Májové pobožnosti budou také v kaplích:   V Němčicích v úterý v 18:30 hod. V Alexovicích ve...

—————

05.05.2016 15:51

Žehnání opraveného kříže v Lánech 15. 5.

Zveme Vás dne 15. 5. v 15 hodin na slavnost žehnání opraveného kříže v Ivančicích - Lánech. Procesí...

—————