Aktuality

22.05.2016 18:11

Fotky z poutě do Znojma

Děkujeme Petrovi Jelínkovi za krásné fotky z pouti ke Svaté bráně do Znojma, která se uskutečnila...

—————

12.05.2016 15:53

Aktualizace farní kroniky a knihovny

Děkujeme Radce Dvořákové za doplnění farní kroniky za rok 2015 a za aktualizaci seznamu knih ve...

—————

09.05.2016 20:08

Sbírka na Charitu ČR

Na něděli 15.5. je vyhlášena sbírka na Charitu ČR. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

—————

09.05.2016 20:07

Žehnání motocyklů a motorkářům

V sobotu 14.5. bude v 10 hodin u Besedního domu žehnání motocyklů a požehnání motorkářům.

—————

09.05.2016 20:01

Májové pobožnosti v kaplích

Májové pobožnosti budou také v kaplích:   V Němčicích v úterý v 18:30 hod. V Alexovicích ve...

—————

05.05.2016 15:51

Žehnání opraveného kříže v Lánech 15. 5.

Zveme Vás dne 15. 5. v 15 hodin na slavnost žehnání opraveného kříže v Ivančicích - Lánech. Procesí...

—————

05.05.2016 15:47

Program pouti ke Svaté bráně do Znojma

Zde je několik informací k farní pouti do Znojma ke Svaté bráně. Odjezd autobusu je tuto...

—————

19.04.2016 22:09

Sbírka na podporu Ukrajiny

Na neděli 24. 4. je vyhlášena sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině. Všem dárcům upřímné Pán Bůh...

—————

19.04.2016 22:06

Brigáda 23. 4.

Na sobotu 23. 4. je vyhlášena farní brigáda. Náplň brigády je následující: sklep pod farou:...

—————

19.04.2016 22:02

Pouť ke Svaté bráně 7.5.

V sobotu 7. května se koná farní výlet do Znojma ke Svaté bráně (v kostele Sv. Kříže) – bude...

—————